Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student Kaddy-KFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 49 Deviations 696 Comments 3,064 Pageviews
×

Groups

Activity


TUYEN BO GIAI NGHE :))))
- TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ :))) ART CUỐI :( credit: Fav
Loading...
- Các cậu có ai nhớ tớ không? :)))
COMEBACK
- Hello lâu lắm rồi mình mới design lại. Lâu quá nên bị lụt nghề thế này đây,mải onl fb quạ  . Ahiuhiuuu
- Không biết có ai để ý cái art này của tui k nữa :)))
- Ai còn nhớ tui cho xin cái (.) điiii... Hiuhiuuuu
- CREDIT: 
 :iconhanaphuong200: daothuyduyen  LiaNhung damdangTEAM 
Loading...

deviantID

Kaddy-K

Artist | Student | Other
Vietnam
- Đừng nhìn,chẳng có gì đâu =))))

Donate

Kaddy-K has started a donation pool!
347 / 1,200

- I will watch you if you donate to me >10 poitns
- I will favourite your art if you donate for me 5>9 points
- Donate for me,please...!

You must be logged in to donate.
 • :iconlanries-chan:
  LanRies-Chan
  Donated Aug 30, 2016, 6:54:05 PM
  150
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 30, 2016, 3:57:37 AM
  20
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 30, 2016, 3:24:41 AM
  100
 • :iconlanries-chan:
  LanRies-Chan
  Donated Aug 28, 2016, 1:19:27 AM
  30
 • :iconfleurouges:
  Fleurouges
  Donated Aug 27, 2016, 10:07:54 PM
  5
 • :iconvingic:
  VingiC
  Donated Aug 25, 2016, 12:25:51 AM
  15
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 11, 2016, 12:49:12 AM
  4
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 11, 2016, 12:49:00 AM
  5
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Aug 11, 2016, 12:20:50 AM
  9
 • :iconyuuchan137:
  yuuchan137
  Donated Aug 9, 2016, 3:13:38 AM
  1

Comments


Add a Comment:
 
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 9, 2017
watch back, please? 
Reply
(1 Reply)
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Oct 23, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
(1 Reply)
:iconnhahii:
NhaHii Featured By Owner Oct 22, 2016
Watch back, được hơm cậu  >w<
Reply
(1 Reply)
:iconeggien:
EggieN Featured By Owner Oct 19, 2016
Ghé m ~♥
Have a nice day
Reply
(1 Reply)
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 14, 2016   Artisan Crafter
. bạn YeuDesign aka Lariel tên twice01 block t ở acc YeuDesign hihi
Reply
(1 Reply)
:icontwice01:
twice01 Featured By Owner Oct 12, 2016  Student Digital Artist
Watch back được không ạ ?!
Chị design đẹp ha
Reply
:iconahrill:
ahrill Featured By Owner Oct 7, 2016  Student
watch back ?
- mần luôn ạ ^^
Reply
(1 Reply)
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Oct 6, 2016  Student Interface Designer
Tao thăm ~
Reply
(1 Reply)
:iconminturbo24:
minturbo24 Featured By Owner Sep 27, 2016  Student Artist
watch back dc kh ạ? <3

Reply
(1 Reply)
:iconyuukicucheo:
YuukiCucheo Featured By Owner Sep 26, 2016
Watch back <33 ?
Làm quen nha :3 ?
Reply
Add a Comment: